تجهیزات میدان نفت و گاز

شرکت نفت خزر شرکت سورین صنعت خسرو | طراح و سازنده قطعات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و ... شرکت توسعه آب و گاز ایران - Igwdc شرکت گروه صنعتی بهمن گسترش کیان - شرکت فعال در حوزه‌های نفت و گاز، نیرو ... تجهیزات نفت (سهامی عام) شرکتهای سازنده تجهیزات نفت و گاز در کشور ایران | کتاب اول مطالعات میدان‌های نفت و گاز ایران از سوی روسیه در پایان راه است .